Papírový Mojšl

OpoOtázky

Opoziční? Spíše opovážlivé

V tom roce, kdy Karel IV. založil v Praze univerzitu, řádil ve Florencii mor, a kdo mohl a měl kam se před ním uchýlit, přečkal morovou vlnu někde za bukem a čas si krátil vyprávěním příběhů. Tak údajně vznikl Boccacciův Dekameron, inspirující pak mj. Chaucera ke Canterburským povídkám. Na vražednou morovou ránu odpověděla literatura po svém, jak to právě ona nejlépe umí, dala světu vynikající dílo plné pohody a rozmaru.

A tak se vnucuje drzá otázka: dá coronavirus, až zažene do karantény celý krásně zglobalizovaný svět, dá mu něco podobně znamenitého? A neumístí místo azylu a literárního činu třeba do samého srdce Evropy, které dalo světu Kafku, Haška a Milana Kunderu?