MILOSLAV MARTENEK

je zjednodušené komické či humorné, někdy satiricky kritické a úmyslně zesměšňující výtvarné či literární dílo.

Kreslený humor se vyznačuje specifickým způsobem vyjádření, je ve své podstatě

samostatným výtvarným žánrem a je považován za výtvarnou publicistiku. V kresleném humoru se odráží celospolečenské dění v jakési nadsázce a to ať se jedná o politiku,

ekonomiku, kulturu, vzájemné vztahy a podobně.

Karikatura sahá až do středověku, kdy se groteskní figurky malovaly například jako ilustrace k rukopisům. Autory třeba byli Hieronymus Bosch (1450), který se podobně vyjadřoval ve svých apokalyptických malbách, Wilhelm Busch (17. stol.) v kresbách a seriálech.

Na přelomu 19. a 20. století v Humoristických listech tvořili satirickou humornou

formou výhradně akademičtí malíři Stroff, Adámek, Flanderka, Fr. Ženíšek jr. a další.

I řada dalších našich předních malířů byla současně karikaturisty – Josef Čapek,

Rudolf Kremlička, Vlastislav Hofman aj.

V nedávné minulosti a současnosti vynikli v této tvorbě třeba Jiří Winter-Neprakta,

Born, Jiránek, Renčín, Barták, Kerles, Vyčítal a další.

Kreslený humor a humor vůbec má u nás svoji tradici a dokázal vždy reagovat

na situace v našich životních etapách. Autor kresleného vtipu v podstatě grafickou

zkratkou s minimem slov či beze slov dokáže vyjádřit myšlenku a to zpravidla

v situační nadsázce.

Řada tištěných medií si uvědomuje nezastupitelnost účinnosti a údernosti

kreslených vtipů na čtenáře a dává prostor pro jejich prezentaci. Má dokonce

své kmenové kreslíře, kteří reagují na aktuální dění.

HUMOR, ať je jakýkoliv, je nám Čechům a Moravanům vlastní, ozdravuje

naše duše, važme si ho. Vždyť: úsměv je nejkrásnější ozdoba lidské tváře.

 

Miloslav Martenek (1933)

Původní povolání příslušník armády, pilot stíhacích letadel, hodnost plukovník.

Člen ČUK (Česká unie karikaturistů) a KKH (Klub kreslířů a humoristů).

Publikuje od roku 1970 (Letectví+ kosmonautika, Obrana lidu, Vlasta, Dikobraz, Sondy, Křížem krážem aj.)

Ilustroval 155 knih a pro nakladatelství Futura připravuje společně s emeritním šéfem Arbesova knihkupectví Vratislavem Ebrem již řadu let tradiční stolní kalendáře.