MICHAL ČERNÍK

Tatínkovy dopisy z koncentráku

Roku 2017 jsem měl v počítači zvláštní zprávu. Pisatelka mi oznamuje, že má dopisy mého tatínka, které psal od roku 1943 až do roku 1945 z koncentráku v Terezíně a Buchenwaldu mé mamince Růženě Černíkové do Čelákovic, Bedřicha Smetany 752, a pokud mám o dopisy zájem, mohu se ozvat nebo zavolat na telefonní číslo.

IVO FENCL

Jedním z nejoriginálnějších tvůrců science fiction byl Henry Kuttner, americký potomek židovského přistěhovalce v Los Angeles. Mohl se klidně dožít i našeho tisíciletí, ale vyměřeno měl necelých 43 let (1915–1958). Zvlášť jako působivý povídkář ovšem zanechal výraznou stopu v dějinách literatury, už méně známy jsou jeho romány. Teprve letos to částečně napravilo české vydání Zuřivce (v originále Fury) v překladu Veroniky Volhejnové.

MILAV BLAHYNKA

Pro recenzi Výběru básní z knih pěti současných slovenských básníků BÝT KNIHOU A V RUKOU SE TI OTEVŘÍT (Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2019, obálka Luděk Joska, 155 s.) se mi přímo vtíral název Antologie víc než akurátní. Vystihl by přesnost a důkladnost, s jakou Lydie Romanská knihu nejen připravila, básně vybrala, ale také přeložila, poezii jejich autorů ve vyznavačsky osobně laděné předmluvě výstižně a stručně představila, pak úvodem k blokům jejich veršů ještě předeslala hutné medailonky s daty jejich života a práce a bibliografií. Místo spisovného akurátní jsem však sáhl po slovu akorát, které není ani ve slovníku Váši-Trávníčka, dokonce ani v devítisvazkovém Příručním slovníku jazyka českého, najde se jen ve slovnících cizích slov a ve Slovníku nespisovného jazyka; i podle něho akorát znamená jenom, pouze, přesně a právě, ale vžila se (to slovníky ještě nemají) už i elipsa, z akorát včas zůstává často jen příslovce akorát s významem včas. A právě včasnost antologie mám za její největší přednost.

FRANTIŠEK UHER

Svět se otvírá, vzdálenosti zkracují, proto se poslední desetiletí vyznačují trendem propagovat znalost některých cizích jazyků. Obecně je to kladem, ale narážíme na sice vedlejší, ale zásadní problém, jímž se stává kvalita překladu. Za překladatele se považuje téměř každý, kdo má při ruce slovník. Vyskytují se ovšem úskalí. Při čtení nejedné knihy narážíme na zřetelnou neodbornost, kostrbatost a nedostatečnou slovní zásobu, což je částečně zapříčiněno nepříliš pečlivou redakční prací.

PAVOL JANÍK

Vzhľadom na to, že už tri desaťročia do e-mailovej schránky dostávam senzačné informácie, kto z prominentov verejného života, napríklad spomedzi hercov, bol eštebák, pričom určite nie som jediným adresátom týchto zaručene nezaručených správ, pokladám za vhodné vniesť do tejto problematiky trocha svetla a najmä zdravého rozumu. Podľa všeobecne známej a verejne dostupnej legislatívy: Kategórie rezident, agent, informátor, držiteľ prepožičaného bytu alebo držiteľ konšpiračného bytu sú kategóriami vedomých spolupracovníkov. Je to výrazne uvedené aj v záhlaví príslušných protokolov Ústavu pamäti národa. V rámci snahy niekoho skompromitovať sa však okrem iného zámerne prehliadajú skratky a pojmy, ktoré dokumentujú, že určité osoby boli predmetom záujmu tajnej služby bez toho, aby o tom vedeli. Napríklad – PO (preverovaná osoba), NO (nepriateľská osoba), D (dôverník), KTS (kandidát tajnej spolupráce).

FRANTIŠEK UHER

Pocty

Střezme se problematických poct. Většinou jsou navýsost zbytečné. Nechtějme si pálit dlaně na dně studeného ohně. Historie apeluje, historie varuje: Naslouchej mi, česká země! Pamatuj! Komu cizina poklepává na rameno a vzdává mu hold, ten dělá něco špatně!

LUBOMÍR BROŽEK

Je až neuvěřitelné, do koho se někdy taková Múza dokáže zamilovat!

OpoOtázky

Opoziční? Spíše opovážlivé

Papírový Mojšl

Není až dojemné, jak veřejnoprávní média hlídají, aby do jejich pořadů neproklouzl ani závan skryté reklamy; jak „ani naznačovat nesmíme“?