STANISLAVA KUČEROVÁ

Je, i když nás převážně varuje zápornými příklady a ukazuje, jak se útisk a potlačování národa opakuje. Jen dobové kulisy a způsoby mocných vládců se mění.

Vynikající svědek o účelovém dezinformačním a manipulativním působení moci je jeden z našich nejbystřejších novinářů a politických básníků Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856).

Havlíček viděl, jak nová moc zatracuje minulé hrdiny s jejich ideály a zásluhami, jak zveličuje jejich nedostatky, a nemůže-li nedostatky nalézt, jak si je vymýšlí. Havlíček uměl takové působení nových vládců pojmenovat, vyjádřit, zobrazit. Připomeňme si pár jeho epigramů a pár veršů ze satirické politické básně Křest svatého Vladimíra.

 

Účinky Bělohorské bitvy

Pokavád se s Čechů kacířství nesmeklo,

měli v Čechách nebe a po smrti peklo.

Co nám, Fedinande, Pán Bůh poslal tebe,

máme v Čechách peklo a po smrti nebe.

 

Svatý Jane z Nepomuku, drž nad námi Čechy ruku,

by nám Bůh dal, co dal tobě,

by náš jazyk neshnil v hrobě.

 

Změna moci

Dělají si nové bohy pro svoje pohodlí,

koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí…

V hlavní věci byli všichni stejného mínění,

bez boha se sprostým lidem není k vydržení…

Věje vítr od západu, v Kyjevě se práší,

každá firma haní jiné, sama se vynáší…

Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinak.

Dneska ctí tě za svatého, zejtra budeš sviňák…

Jenom cáři, samovláda a takové sloty

potrvají věčně věkův jak juchtové boty.

 

Havlíček viděl, jak moc prosazuje své zájmy a vládne idejím. My jeho postřehy můžeme doplnit nedávnými zkušenostmi s bouráním pomníků z doby minulé a obnovou památníků z doby předminulé. Zástupci a hlasatelé nové moci u nás přepisují dějiny, dehonestují hrdiny, propagují kult zrádců i adoraci kolaborantů. To nejsou přátelé národa. A co se jich vyrojilo! Tak jako za Havlíčka!