MILAN BLAHYNKA

Kniha KUNDERA, ČESKÝ ŽIVOT A DOBA (Argo-Paseka, Praha 2020, 888 s., navíc mezi s. 768 a 769 celý vložený arch, tj. 16 s. fotografií a kopií dokumentů, + reprodukce dalších dokumentů na obou přídeštích) je podle záložky „životopis příznačně osobní“. Biografista, „v jehož barvitém živém stylu“, jak se dále dočítáme na záložce, „lze bezpečně rozpoznat autora románu o bratrech Mašínech (…), vychází ovšem z pečlivého studia archivních pramenů, dobových dokumentů, osobních svědectví a Kunderových publikovaných textů“. Čechoamerický spisovatel Jan Novák (ročník 1953, podle citované záložky „jeden z nejuznávanějších českých prozaiků“) v předmluvě prozrazuje, jak se mu přihodilo, že se pustil do životopisu, místo aby měl „čtyři roky pokoj“ a nepsal by svou velkou knihu. Čekaje na tramvaj dal se svést svou zálibou v antikvariátech a v krámu naproti zastávce ho upoutala knížka Poslední máj od Milana Kundery:

Rozhovor Karla Sýse s ALENOU KLÍMOVOU-BREJCHOVOU

Píšeme si

RUDOLF HEGENBART

Po delší době listoval jsem na internetu. Našel různé názory, z kterých rozbolela hlava. Četl jsem, že prý národní obrození se nemá připomínat, neboť to je jakýsi sovětismus, zlověstné vlastenectví, projev nepřátelství k EU, stejně jako prosazování naší státní vlajky či dokonce hymny Kde domov můj. Domnívám se, že pisatelé či řečníci, z jakýchkoliv stran a seskupení, to nemyslí vážné. Neměl bych milovat svoji vlast? Neměl bych milovat svoji rodinu?

STANISLAVA KUČEROVÁ

Je, i když nás převážně varuje zápornými příklady a ukazuje, jak se útisk a potlačování národa opakuje. Jen dobové kulisy a způsoby mocných vládců se mění.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Mnozí z nás, co již máme na hrbu nějaký ten křížek, si však dosud leccos pamatujeme. Zrovna v souvislosti s hlášenými problémy české pošty, kdy hrozí uzavření některým z nich, či jejich umístění jako přidružené služby do všelijakých prodejen, vracím se opět do klukovských let.

PAVOL JANÍK

Na najrozmanitejšie druhy umenia i poklesnutej zábavy sa v súčasnej slovenčine vzťahuje spoločné označenie šou biznis. V minulosti sme odlišovali hodnotné diela s náročnejším myšlienkovým posolstvom a zložitejšou estetickou štruktúrou od lacných, ľahkých a spravidla krátkych oddychových žánrov, ktorým sa vravelo estráda. Dnes už asi málokto vie, že pôvodný význam slova francúzskej proveniencie pomenúval výstupok, teda vyvýšenú dlážku v interiéroch i v exteriéroch, čiže aj terasu či pódium. Pojem sa udomácnil aj v iných slovanských jazykoch, vrátane ruštiny, kde sa vníma najmä ako synonymum populárnej hudby.

JAROMÍR ŠLOSAR

6. ledna 2020

Tříkrálový sníh

datel úpí ve větvích

vzduch břitký jak líh