STANISLAV ZEMAN

Tulácká adventní

Kam bys mě cestičko v adventu vedla

K Panně Marii tuláku

Aby tě v Betlémě k svátosti svedla

 

Dáli mi Marie k Betlému klíč

Odemknu ale nepobudu

Co bych si počal kdyby počala

A já otcem Ježíše budu

 

Štědrovečerní

Marie povila Ježíše

Ve stínu utrpení

Utrpení povilo bolest

Ve stínu samoty

Samoty bázně

Samoty básně

Štědrovečerní