Luboš Zelený, člen Unie českých spisovatelů, oslaví 23. prosince své 75. narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

LUBOŠ ZELENÝ

LADISLAVA CHATEAU

Už předcházející kniha Františka R. Krause Povídky ze srabové čtvrti, zmizelý svět židovské Prahy, vyvolala velký čtenářský zájem. Ediční projekt přinesl navzdory trvale nepříznivým finančním podmínkám, zejména v nakladatelské sféře, malému nakladateli Cattacan, kde kniha loni vyšla, rovněž nezanedbatelný úspěch. Následujícího roku 2021 vychází u stejného nakladatele další kniha téhož autora A přiveď zpět naše roztroušené…, název odkazuje k modlitbě, k proroctví Izaiáše, a jak ve své předmluvě píše Tomáš Kraus, který k vydání dílo svého otce připravil, není jen modlitba, je to především pomník umučeným, vlastně několik desítek pomníčků. A pokud v té motlitbě a výzvě slyšíme ozvěny raného sionismu, není to jistě náhoda.

MILAN BLAHYNKA

Když se blížila a nastala nejtěžší doba naší země, autor Rozmarného léta a Markéty Lazarové nechal všech svých plánů a dal se do Obrazů z dějin národa českého, aby posílil tehdy to nejpotřebnější: národní solidaritu a naději. Vančurovci, kteří neberou jméno Vladislava Vančury nadarmo, skupina všestranně nadaných občanů ve Vančurově rodišti, v Háji ve Slezsku, podobně jako muž, k němuž se hlásí, v nelehké době covidové nepropadla bezradnosti a našla cestu, jak překonat, co nás všecky tíží.

FRANTIŠEK UHER

V životě už to tak chodí, že slýcháme mnohá slova renomovaných, pějících chválu na bezvýznamný průměr jenom s ohledem na jejich minulé zásluhy. Platí to i na literárním poli. O to více si ceníme každé zmínky o autorech, konkrétně o básnících, kteří žijí a tvoří v ústraní uchvátaného a hektického světa, vytváří svou vřelou a niternou poezií laguny jasu, jistoty a čistoty. Platí to i o sbírce Miroslava Kubíčka OSMIZVUČÍ (Oftis, 2021, 102 str.), kterou čtenář bere do ruky s jistým ostychem a úctou před něčím, proti čemu je člověk bezmocný. Miroslav Kubíček nás navždy opustil dříve, než nás jeho sbírka přišla potěšit jako poslední tichý výkřik.

PAVOL JANÍK

Odmyslieť si od literatúry jazyk nie je asi dosť dobre možné. Dúfam však, že si spisovatelia svojou autoritou vytvoria vážnosť – ak už nie v celej spoločnosti, tak aspoň vo vzťahu k splnomocneným vykladačom spisovnosti slovenského jazyka. Treba ich sústavne uvádzať do rozpakov, nie pre nich samých, ale pre samu reč, aby sa prirodzene rozvíjala a čo najlepšie slúžila nielen literatúre, lež vôbec na dorozumievanie a vyjadrovanie i tých slovami najťažšie vypovedateľných stavov, vecí a javov, medzi nimi i tých, o ktorých sme doteraz nevedeli, alebo tých, ktoré jednoducho dosiaľ nejestvovali.

ZDENĚK MUSIL

Následujícími řádky chci vzdát hold karlovarskému výtvarníkovi, básníkovi, publicistovi a překladateli panu Karlu Fronovi. Měl jsem tu čest osobně ho poznat, navštěvovat ho v jeho bytě, besedovat s ním, považovat se za jeho mladého přítele.

JAROSLAV VÁŇA

Že já idiot na ni čekám. Střídavě nasávám truňk nehodný mého hrdla, no a samozřejmě jsem vztekem bez sebe. Nebo žárlím? To ne, to my muži děláme jen ojediněle. Přesto celá divize černých Othellů lomcuje mým otráveným nitrem. Moji nespokojenost zvyšuje i vodou křtěné víno, které mimo dokonalé močopudnosti nemá žádných kladných účinků, pro které vyhledávám alkohol v těžkých obdobích našeho života. Kdybych k tomu všemu nebyl ještě navíc provokován poplatkem jedné koruny za použití WC. Ten ostatně neviděl hajzlbábu od svého vzniku.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Moje klukovské oči kdysi dávno hltaly knížku, v níž tvorové pod názvem trifidi měli způsobit zkázu světa. V nejžhavější současnosti jich už nebude třeba. Není totiž na světě síly, která by dokázala probudit a zalomcovat společností, aby ta se vzepřela blížícímu se zničení sebe sama, včetně místa svého žití.

STANISLAV ZEMAN

Tulácká adventní

Kam bys mě cestičko v adventu vedla

K Panně Marii tuláku

Aby tě v Betlémě k svátosti svedla

MIROSLAV FLORIAN

Každodenní óda

Ó věci, které nemá nikdo rád

a které všichni tolik potřebujeme,

vodovodní rouro, schody k lékaři,

LECH PRZECZEK

• Žena je něco jako anděl, jenomže s čertovskými růžky.