ZDENĚK MUSIL

Následujícími řádky chci vzdát hold karlovarskému výtvarníkovi, básníkovi, publicistovi a překladateli panu Karlu Fronovi. Měl jsem tu čest osobně ho poznat, navštěvovat ho v jeho bytě, besedovat s ním, považovat se za jeho mladého přítele.

Tento přímo renesanční umělec se narodil 10. prosince 1921 v Českých Budějovicích. Vyučil se knihkupcem. Jako příslušník ročníku „21“ strávil čtyři roky v totálním nasazení. Bylo to na různých železničních stanicích od Pruska až po Rakousko. Po válce, po vystřídání několika zaměstnání, zakotvil nakonec u své profese. Jihočech se stal v roce 1954 Karlovarákem a pracovníkem nakladatelství Naše vojsko. Stal se vedoucím střediska v Rybářích, po roce 1969 jen jako pracovník na částečný úvazek. Po druhém infarktu odešel v roce 1976 do invalidního důchodu.

Básník vždy prohlašoval, že má dvě lásky – jižní Čechy a Karlovy Vary: „Vrostl jsem do karlovarské půdy, je to moje město, nemohu se s ním rozloučit…“ Oblíbil si především velebnost všech lázeňských lesů, kam rád s manželkou vyrážel. Karel a paní Marie bývali často k vidění na vernisážích, na koncertech a v divadle.

Od roku 1940, kdy vyšla jeho první sbírka básní pod názvem Můj jih, vydal deset sbírek poezie, napsal tři prozaická díla a bezpočet článků do různých periodik. Vytvořil také cenný dokumentační soupis výtvarníků karlovarského regionu. V době normalizace doplatil na své výhrady ke kulturní politice režimu a také na to, že obě jeho děti emigrovaly. Nesměl být vedoucím střediska, nesměl být veřejně činný, mohl psát jen „do šuplíku“ a občas své verše svázat (na vlastní náklady) do útlých bibliofilií a posílat je svým přátelům jako příležitostné dárky.

Od počátku 60. let se Fron zabýval i tvorbou koláží, návrhy knižních obálek a uměleckých knižních vazeb. Realizoval téměř dvacet samostatných výstav doma i v zahraničí, účastnil se mnoha společných výstav. Tou poslední byla výstava v karlovarské Galerii umění, v prosinci 2000, pod názvem „Karel Fron – poetické koláže“. Jejím prostřednictvím provedl umělec ve zkratce rekapitulaci své celoživotní tvorby. Autorkou výstavy byla Mgr. Zdeňka Čepeláková, vynikající znalec výtvarného umění. Fronova díla najdeme v Kunshaten Ahrenshop a Kultur Kreis Hofgeismar v Německu, v mnoha soukromých sbírkách v České republice, Německu, USA a Švýcarsku.

Umělec obdržel v roce 1959 Cenu lázeňského města Karlovy Vary za poezii a v dalších letech ještě několik literárních cen. Byl členem Obce spisovatelů, členem karlovarské pobočky Unie výtvarných umělců, čestným členem Spolku českých bibliofilů, členem Českého centra PEN klubu a mezinárodního výtvarného sdružení při UNESCO. Klub přátel Karlových Varů mu udělil čestné členství (stál u jeho zrodu), Město Karlovy Vary ocenilo v roce 2001 jeho práci a tvorbu udělením čestného občanství.

Karel Fron zemřel náhle, po těžké nemoci, 19. prosince 2002. Do kumštýřského nebe odešel muž, který se významně podílel na prezentaci i oslavě svého města. Jeho básně, koláže i další práce se navždy staly neoddělitelnou součástí karlovarské kultury.