MILAN BLAHYNKA

Když se blížila a nastala nejtěžší doba naší země, autor Rozmarného léta a Markéty Lazarové nechal všech svých plánů a dal se do Obrazů z dějin národa českého, aby posílil tehdy to nejpotřebnější: národní solidaritu a naději. Vančurovci, kteří neberou jméno Vladislava Vančury nadarmo, skupina všestranně nadaných občanů ve Vančurově rodišti, v Háji ve Slezsku, podobně jako muž, k němuž se hlásí, v nelehké době covidové nepropadla bezradnosti a našla cestu, jak překonat, co nás všecky tíží.

Počet o tom vydává nejnovější sešitek sympatického vzhledu a zavedeného čtvercového formátu – knížečka DOBA COVIDOVÁ s podtitulem Vančurovský almanach 2020-21 (Spolek Vladislava Vančury Háj ve Slezsku 2021, sestavení, redakce, grafická úprava jako vždy Ladislav Ludvík, kresby žáci Základní umělecké školy V. Vančury, foto Radim Štefan a fotograf Spolku VV, 48 s.).

Zkrátka vzato, než poměry dovolily v roce 2021 uspořádat Rozmarné léto aspoň v komorní podobě a s holdem u Vančurova pomníku, vančurovci podnikli už roku 2020 novoroční vycházku, vystoupení Hájeckého šramlu v domově pro seniory, návštěvu areálu smolkovské tvrze, vzpomínkovou akci 21/6 (při ní Josef Kimpl lapidárně shrnul dotavadní činnost Spolku VV, jehož působnost „přesahuje hranice naší země“, text je nyní otištěn v Době covidové) a vydat brožuru Vladislav Vančura – životní a umělecká dráha v datech. A distanční formou uspořádal Spolek VV bilanční a programovou Vánoční schůzi.

Tato publikace k Rozmarnému létu mj. uvádí Vančurovy knihy oceněné státní cenou, Místa a události v obci Háj, připomínající V. V., referuje o zasazení Vančurovského stromu, přináší fotopřílohu z Rozmarného léta 2021 atd.

Za nejvýznamnější považuji reprodukce Vančurových portrétů v kresbě žáků ZUŠ Vladislava Vančury, které vznikly tak, že pedagožka Alena Zupková navedla žáky, aby se podle fotografií pokusili o svůj portrét V. V. a kresbu doplnili o slova a motivy, které je z díla V. V. zaujaly a inspirovaly. (12 těchto kreseb otiskl LUK už v čísle 29/2021; teprve nyní barevná reprodukce osmi nejlepších portrétů umožňuje plně ocenit výsledek experimentu.)

Řekl bych, že v Háji ve Slezsku našli způsob, jak nementorsky získat zájem nejmladší generace o dílo moderního klasika, z něhož se maturuje; jak skrze hru vtáhnout ji do porozumění velikosti tohoto odkazu.