JIŘÍ ŽÁČEK

Myslím tak, jak mi zobák narost – česky.

Češtinou píšu svoje třesky plesky,

češtinou léčím deprese a stesky,

češtinou krotím hromy blesky,

s češtinou je mi prostě hezky.

A nepřátele češtiny ať Pánbůh změní v mezky.