FRANTIŠEK DOSTÁL

Možná, že některý obyvatel republiky je dosud plný optimismu, neboť naočkování z něj učinilo osobu negativní naprosto vůči čemukoliv. Třeba i k pozdravení souseda. Slovo vakcína začalo frčet a slovní zásoba tak rovněž povyskočila. Čas běží vždy kupředu a vakcína rovněž podléhá vývoji. Ta po čase už jen stárne, někdy už je přímo v důchodovém věku, a tak pro důchodce je ta nejlepší. Při vážnějším zamyšlení nad společenským klimatem někdo může přijít k zajímavému zjištění. Důchodci prostě překáží a ubírají něco peněz ze státního rozpočtu, do kterého však po dlouhá léta bohatě přispívali. Nakonec i o mnohé, co vidíme okolo sebe, se zasloužili právě oni.

Lidský tvor byl očkován již po svém příchodu do víru světa. Spalničky, záškrt a jiné neduhy už možná o sobě nedaly dlouho vědět. Taková injekce proti tetanu nebyla sice příjemná, ale co by mladý chlapec nepodstoupil rád, i když to tak někdy nevypadalo.

Výrobci vakcín konají svoji práci a vydělané peníze zatím nemají čas utratit. Necítím vůbec žádnou potřebu na jejich hlavy vyslovit cokoliv nehezkého. Spíše cosi obdivného a děkovného. Nadávkami je totiž zahlcen celý svět a já své místo určené mi k žití mám docela rád. A pak také, i současná situace mě přitáhla do vzpomínek na časy nedávné, ale i do doby dřívější. Nelze zapomenout na neobvyklé dálkové putování ve věku asi 15 let s již zesnulým kamarádem Jirkou. Myslím, že málokdo si z Prahy vyrazil po svých až kamsi do lesa u Mníšku ležícím až za Libercem. Nebyli jsme tam sice již tentýž den, neboť bylo potřebné si cestou někde i schrupnout. A pak leccos bylo příjemné si během putování také prohlédnout a s někým prohodit i pár slov.

U Máchova jezera šlo složit v lese hlavy, ale na Bezdězu to už nešlo. Odtud se totiž sledovalo počínání válečných štváčů. Bylo třeba vyhnout se i Ralsku. Myslím, že váleční štváči se nevzpamatovali dodnes, stejně jako mnoho míst, na kterých se jim mělo dát za uši. Nakonec betonové stavby, co vznikly u našich hranic již před rokem 1938, nabízejí kvalitu betonu dodnes. To zase taková lávka přes Vltavu v Troji vydržela jen několik málo let…