STANISLAV ZEMAN

Budoucnost patří vám

Charousku

Místopředsedo strany domkářů…

Tak jste mu to předpověděl

Mistře Vančuro

V Konci starých časů

Aniž vám věnoval vzpomínku

Kytičku v nových časech

Na Střelnici v Kobylisích

 

(Letos uplynulo 80 let od smrti spisovatele Ladislava Vančury, který byl 1. 6. 1942 popraven nacisty v Praze Kobylisích)