ADAM M. PEKAŘ

Co se skutečně stalo, jak se Češi a Moravané zbavili svých spoluvlastnických podílů na půdě, nemovitostech, peněžních fondech, na celém státním průmyslu a dalším majetku, vyměnili kompletně své vědomí a kráčí triumfálně do světlé budoucnosti k dalším vítězstvím?

V celé společnosti je již dnes možné cítit velké napětí a radostné očekávání letošních oslav 32. výročí Velké Listopadové Sametové Revoluce, toho mohutného podnětu pro zahájení přerodu celého Národního souručenství z pocitu beznadějné letargie a živoření v diktatuře komunismu a v dodnes živém traumatu tehdejší ruské okupace. Nejvlastnějším impulzem k následujícímu vzepětí lidu byl tehdy (17. 11. 1989) masakr studentů na Národní třídě, při kterém došlo k oběti nejvyšší – k brutálnímu zavraždění studenta Martina Šmída, jehož oběť na tomto místě každý rok připomínají zapálené svíčky od nekonečných zástupů lidí ze všech míst Čech a Moravy. Národ Čechů, Moravanů a Slováků tehdy vykřikl mocným hlasem svazků svých klíčů: „Dost bylo vlády koalice pouhých pěti stran Národní fronty založené prezidentem Benešem v r. 1945! Dost bylo lží komunistů, že kapitalismus (nebo dokonce jakýsi imperialismus!) plodí krize, zbrojení a války, nikdy nekončící proces další a další koncentrace kapitálu, nezaměstnanost, lichvu, exekuce a bezdomovectví, vysoké daně a inflaci, stále rostoucí zadlužení státu i obyvatelstva, růst byrokracie, nedostupnost bytů a kvalitní zdravotní péče pro chudší, stranění soudů těm nejbohatším prostřednictvím drahých právních kanceláří a další nesmysly! Tou nejodpornější ze lží komunistů bylo jejich absurdně zlovolné tvrzení, že obyvatelstvo se dělí na třídy s různými, mnohdy až protichůdnými zájmy a nazývali proto politický systém anglosaského či všeobecně západního svobodného světa demokracií buržoazní, případně demokracií jen pro ty bohaté a nejbohatší!)

Všichni dnes mohou jasně vidět, že to vše je zcela naopak, že šlo skutečně jen o bohapusté lži a účelové žvásty komunistických pohlavárů. Co se týče hmotné situace všech obyvatel, každý může vidět, že rozkvět celé země za pouhých 32 let od VLSR nelze připodobnit k ničemu jinému než ke skutečnému hospodářskému zázraku. Stačí projít se po již zmíněné Národní třídě, ulicí na Příkopě, po Václaváku, Staromáku, Pařížské, po Malé Straně a mnoha dalších místech hlavního města i jiných velkých měst a každý musí jen obdivovat, jak se ta města zázračně proměnila z ošuntělosti na nejvyšší míru výstavnosti. Obdobně by popravdě hovořily i procházky po marínách na Jadranu či na jezerech Rakouska či Švýcarska již s několika desítkami jachet a rychlých člunů s českou imatrikulací (a o téměř již desítce českých privátních tryskáčů ani nemluvě!) Právě o tomto rozkvětu hovořil Václav Havel ve svém prvním prezidentském projevu a jeho jasnozřivá vize, jak tohoto rozkvětu dosáhnout, došla neuvěřitelně rychle k vrchovatému naplnění – místo jím nesmiřitelně kritizovaných panelákových králíkáren stavěných komunisty, pouze jen lítostivého prohlížení katalogů Neckermann či Fischer Reisen nebo statečnými disidenty pokradmo z jejich cest do svobodných zemí pašovaných časopisů jako Playboy, Time apod., přinesl a vrátil lidu Čech a Moravy krásné pohledy na výše již zmíněné stovky zrestaurovaných paláců bank, pojišťoven, hotelů, úřadů či starých měšťanských činžovních domů na hlavních třídách nebo strmících při Vltavě či villadomů na malebných stráních nebo v klidných rezidenčních okrscích s výhledy na Prahu stověžatou, dostupnost celé plejády ducha lidu kultivujících lifestylových časopisů, neuvěřitelné záplavy skvělých amerických filmových děl, nekonečných televizních seriálů a reality show nejvyšší kvality a mohutné ideově výchovné účinnosti, a zejména možnost nakupování nesmírně rozmanitého sortimentu těch nejkvalitnějších potravin, jako jsou desítky druhů čerstvých ryb, kaviáru, ústřic a jiných mořských plodů, stovek druhů francouzských delikatesních sýrů, lanýžů, nejlepších druhů vín, velmi starých koňaků i whisky, doutníků, orchidejí či jiných květin a dalších a dalších vyhlášených lahůdek a specialit, dopravovaných pracujícím letecky ze všech koutů světa.

Všechny tyto i další výdobytky byly dosaženy především odvážným, unikátně rychlým odevzdáním prakticky veškerého majetku státu (tedy vlastně ode všech jeho obyvatel jako shareholderů) do rukou jen těch nejlepších hospodářů, s rozhodujícím podílem vlastníků ze zahraničí, kteří bez jakéhokoli váhání okamžitě mohli uplatnit jim dobře zažité metody managementu s bezodkladnou likvidací všech neefektivních provozoven či výrob i s jejich zaměstnanci-lidskými zdroji a s využitím organizačních modelů s podstatným omezením ručení nových podnikatelů či investorů. Teoretický základ toho všeho – principy tzv. trickle down economics (prokapávání bohatství shora dolů) se plně v této zemi osvědčil a postavil ji co do výkonnosti a významnosti na nejvyšší místo jako skutečného „ekonomického tygra“ v celosvětovém žebříčku všech zemí! A začátek prokapávání je dnes již zřejmě skutečně na obzoru!

To hlavní, co se však po 32 letech uplatňování tehdy zavedených zákonů (vč. trestního práva) a metod, pomocí nově založených úřadů ideového působení i jiných nástrojů nebo institucí ideové převýchovy (především školských a mediálních – hlavně ČT a ČRo, a později, díky existenci globálních databází centrálně prověřených, schválených a unifikovaných vědomostí či narativů na internetu), podařilo (současně s možností mít všechny tyto politicky korektní informace stále při sobě – online – v čipech svých moudrých „telefonů“), je skutečně úplné odstranění z hlav lidí jakýchkoliv, i těch sebemenších kolektivistických myšlenek, vědomí a pocitů jakési dřívější příslušnosti k evidentně zaostalé či zcela podřadné východní mentalitě na území Čech a Moravy. A také vložení dnes již velmi silného, komplexního a nesmírně sebevědomého přesvědčení o plné přináležitosti do samého lůna či dokonce na špici civilizačně nadřazených národů anglosaských či nordických. Jejichž nadřazenost se v minulosti již nesmírně osvědčila u desítek domorodých národů (kmenů) na jimi dříve zkultivovaných a obohacených územích Ameriky, Asie či Afriky a metody této kultivace tak na nich byly vybroušeny do naprosté dokonalosti a později tak mohly být kustomizovány do nejvyšší možné účinnosti i pro použití ve prospěch národů střední a východní Evropy. A to současně s vložením přesvědčení o nesporné přináležitosti do horních či nejvyšších vrstev společenských z hlediska individuálního sociálního statusu a jeho dalšího, systémem již plně garantovaného vzestupu u zcela rozhodující většiny jednotlivců (voličů). Význam a účinnost provedení této neuvěřitelné změny ve vědomí Čechů a Moravanů se naplno projevil při volbách do poslanecké sněmovny 2021 a s největší jistotou bude i potvrzen v nejbližších volbách do senátu 2022 a poté ve volbách prezidentských v roce 2023.

Reálné důsledky pro další život a vývoj celého Národního souručenství budou skutečně nedozírné. Dějiny Čechů a Moravanů jako svébytné evropské entity jsou tak po zásluze, díky VLSR (a pro její realizaci určených lokálních politických vůdců, spolu s tisíci zapálených aktivistů z řad studentů múzických a mnoha dalších společenských oborů, populárních herců, zpěváků a jiných pracovníků show businessu), již na svém úplném konci. Je proto dnes možné konstatovat, že odkaz několika generací prarodičů a rodičů byl generací současnou již definitivně odvržen a vymazán jako zcela falešný, zaostalý a hloupý a že jim za to nenáleží nic jiného než to největší opovržení, výsměch, neúcta a zatracení! Dalšímu, nejméně tisíciletému rozkvětu země na tomto základě, v pravém slova smyslu „v náruči“ věrných a milujících sousedů a spojenců Severoatlantického obranného společenství v čele se Spojenými státy americkými, již nestojí v cestě žádné překážky. Pravda a láska doma již zvítězily, dejme se na pochod jako skutečný předvoj pro další šíření svobody a demokracie do těch několika mála zemí, kde lid ještě jejich plody neokusil! Jedině tak může Národní souručenství projevit svůj vděk a splatit alespoň malou část dluhu za podporu k uskutečnění VLSR. Jen samotná finanční návratnost a transfery výnosů z majetku nabytého na území Čech a Moravy, jakkoliv jsou velmi vysoké a vydatné, již dnes skutečně stačit nemohou! Posvátné hodnoty VLSR vyžadují mnohem více, ani pouhé slzy a pot již stačit nebudou! Ale Českomoravská mládež (ČMM) jistě napraví selhání svých přihlouplých předků a nebude litovat skutečně žádných obětí! Nevděk světem vládnout již nesmí a nebude!

(pro časopis Reflux, Hlava 22)