STANISLAV ZEMAN

Vzpoura lichokopytníků

Nechť jsou našimi kandidáty koně

Navrhl souvěrcům lídr

Caligula z Horní Dolní

Všichni byli pro

Jako jeden muž

Až na kandidáty

Byli proti

Jako jeden kůň

Kol kolem sebe řehtali

Z pudu zachování čeledi

Do senátu se nedrali

 

Pohár čistého vína

Nezklameme vás

V senátu se záhy zabydlíme

Dáte-li nám hlas

Budeme lhát i brát

Bez zábran

S vámi vabank hrát

 

Chutná-li ti ještě pospolu

Otče vlasti

Číše vína s Buškem u stolu

 

Cherubín kandidátů

Vznáší se nad řečništěm

Ke stropu senátu

A ještě výš

Až k samému lůnu hvězd

Ani ženy mu netřeba

Nahoře i dole bez

 

Agitační

Opravdu nebudu predátor

Věřte mi

Přesvědčuje možný senátor

Tebe

I tebe

I sebe

 

Elišce

Pomotala jsi jim notně hlavu

Milá Eliško Pomořanská

Když ve škole měli dějepravu

 

Slova

Věty

Hřbety

Ohýbají místo meče

Třebaže jim do bot teče

 

Zlatoústí komoří

Senátem se promoří