UNIE ČESKÝCH SPISOVATELŮ
 THE UNION OF CZECH WRITERS
logo
Úvodní stránka
Stanovy
Vedení UČS

Aktuality

Dokumenty
   Za 5 minut 12!
   O programu UČS
   O českém tisku
   O českém tisku II
   Vyzýváme všechny...!
   Požadujeme legislativu...
   Jsme proti válce!
   Požadujeme paritní zastoupení
   UČS je stále bojkotována

Cena UČS

Kontakt

Obrys-Kmen

E-mail:
karel.sys[zavináč]futura.czOptimalizováno pro:
Internet Explorer 6, Mozilla
Rozlišení 800x600

© 2001-2014
Unie českých spisovatelů


   O UNII ČESKÝCH SPISOVATELŮ

   Unie českých spisovatelů je zájmové sdružení, jehož stanovy byly schváleny MV ČR.
   Posláním Unie je vytvořit české společenství spisovatelů, literárních vědců, kritiků a vydavatelů umělecké literatury, zajistit a usnadnit šíření informací o uměleckých, organizačních i odborných záležitostech týkajících se oboru, pořadatelství mezinárodních akcí v oboru, s využitím stávajících informačních sítí vytvářet informační centra, zveřejňovat díla svých členů, pořádat studijní zájezdy, odborné semináře atd., poskytovat odborné konzultace a znalecké posudky, navazovat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, především s PEN kluby, spolupracovat s tiskem, rozhlasem a televizí při propagaci činnosti Unie.
   Řádným členem se může stát umělec, literární vědec a vydavatel, který dosahuje vynikajících výsledků v oboru nebo byl doporučen nejméně dvěma řádnými členy.
   Řádní členové aktivně přistupují ke všem akcím Unie, spolurozhodují o všech záležitostech Unie, volí a mohou být voleni do všech funkcí Unie, jsou povinni platit členské příspěvky.
   Členství zaniká písemným prohlášením člena o vystoupení z Unie, nezaplacením členského příspěvku do roka od písemné upomínky, ztrátou členství.
   O veškerých záležitostech Unie rozhoduje kongres. Kongresu se účastní všichni řádní členové Unie s hlasem rozhodujícím. Kongres je svoláván minimálně jedenkrát za tři roky.
   Reprezentantem Unie je prezident, který je volen kongresem na období tří let. Prezident je oprávněn jménem Unie jednat a podepisovat všechny dokumenty; v zastoupení přebírá pravomoci jednatel.
   Kongres volí na období tří let viceprezidenty, jednatele a pokladníka.

www.obrys-kmen.cz