Kreslil jsem od předškolního věku. Samo sebou to nezůstalo zachováno, kreslej všechny děti. Ale už tenkrát námětem mýho kreslení byly dopravní prostředky. Ne tramvaje, nýbrž kola, motocykly, automobily. Což ale nepokládám za tak mimořádný, protože kluci mýho věku v té době měli právě o to zájem, neboť to byly novinky. Když se na ulici zastavil automobil, tak se tam seběhla fůra dětí. Když někde vrčelo letadlo, tak celá vesnice vyběhla do polí, a ti pokročilejší měli dokonce divadelní kukátka.

IVO FENCL

Přitažlivě vázaná kniha ZA OHRADOU SNŮ představuje poutavé i spoustou způsobů doplněné vzpomínky Kamila Lhotáka (1912–1990). Vyšla vloni. Celých šestadvacet let po malířově smrti.

KAREL SÝS

Ctitelů Kamila Lhotáka neubývá, spíše naopak. Na sklonku loňského roku se potěšili knihou Jana Králíka ZA OHRADOU SNŮ (Paseka-Pražská scéna, Praha 2016, 127 str. a příloha). Podtitul Motorové opojení Kamila Lhotáka napovídá, že autor, dlouholetý redaktor Světa motorů, se zaměřil především na celoživotní malířovu lásku – motocykl. Sám Lhoták se mi svého času svěřil s nechutí k automobilu, zatímco motocykl je a zůstane posledním dopravním prostředkem, na němž cestujeme v přímém styku s povětřím.

MILAN BLAHYNKA

Když v předvečer svých pětadevadesátin autor, který v posledních více než pětadvaceti letech rozhodně netrpěl nedostatkem publikačních možností, vydá hned dvě nové knihy jako loni Albert Marenčin, ten „surrealista a patafyzik v jednej osobe, a nielen to, navyše aj nositeľ Radu Veľkého Bachora a Regent ubudoxológie pro Slovensko a priľahlé oblasti“, dá se čekat, že nyní už jen posbíral drobinky, které při vydávání svazků zásadního významu zůstaly stranou. Vždyť přece po vynuceném publikačním odmlčení 1969-1987 se na knižní trh jistě dostalo už vše podstatné, co v 70. a 80. letech vyšlo jen samizdatně. Dva svazky z produkce nakladatelství autorova syna však vyvracejí nabízející se předpoklad. Nepředstavují žádné paběrky, ale významná díla.

JIŘÍ JÍROVEC

Nic není horší než býti sám ve dne v noci, v bouři, ohni, krupobití, sám bez pomoci. Horší je jenom válka, kdo by se jí nebál… V+W

 
Neexistuje nic sprostšího a odpornějšího než slovo válka. Přesto jsou lidé, kteří si válku přejí a podílejí se na její přípravě. Proto nelze považovat kritická slova, namířená proti těmto kreténům, za neslušná. Vydávejte víc peněz na vojenský rozpočet, řvou blbky a blbové.
„Ale proč“, ptá se Hrabalův Miloš Hrma inspektora, který posluhuje Němcům. Ten, když mu dojdou argumenty, řekne: „Protože Vůdce to tak chce!“ 

PAVOL JANÍK

Sú veci, o ktorých sa v slušných rodinách nehovorí. Politika však nie je sféra, v ktorej by dobré mravy mali miesto. Preto sa väčšina občanov, vrátane píšucich autorov, úzkostlivo vyhýba verejnému vyjadrovaniu svojich názorov na politické dianie. Veď politici sa napokon vždy medzi sebou dohodnú na základe nejakých temných spoločných záujmov, ktorých dôsledky si odnesú obyčajní smrteľníci. A tí jednotlivci spomedzi pospolitého ľudu, ktorí nedržali jazyk za zubami, doplatia na panské huncútstva ešte horšie ako anonymný celok mlčiaceho plebsu.

JOSEF ONDROUCH

Údajně Slovenka, jež zveřejnila na sociální síti video, na němž pod vlajkou Slovenska roztrhá, pomočí a poté spálí svatou knihu muslimů Korán. Pálení Koránu považují přitom muslimové za smrtelný a také rozsudkem smrti trestaný hřích. Podle odborníků může žena tímto činem ohrozit nejen sebe, ale také své spoluobčany. Tolik poplašná zpráva šířená nejen Právem a na Novinkách zpravodajského serveru Seznam.

KAREL SÝS

Barvy Kamila Lhotáka jsou nezaměnitelné a nenahraditelné, ale černobílý svět je taky svět. Na fotografiích vypadá dokonce líp než ten televizně pestrý, jakože i barevný film mu odňal podstatný kus magie.

LECH PRZECZEK

• Byl jako meteorit - krátce zazářil a velmi rychle zhasl.

EVA FRANTINOVÁ

„Lukášku, jestli pak víš, kdo je to Smetana?“

„Jo, toho znám z televize, hlásí tam…“