EMIL HRUŠKA

Pokud byste se chtěli seznámit s příběhem, který by zasloužil označení „antická tragédie“, samozřejmě v onom přeneseném smyslu, tak tady je. Bylo to opravdu drama. Drama, ve kterém se hrdina – lze-li hlavní aktérku nebo aktéry takto označit – dostal do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji mu podlehl a byl dohnán k záhubě…

MILAN BLAHYNKA

První je teze, snadno a snad zbytečně rozvinutelná ve stať plnou dokladů, druhá náčrt, o jehož prohloubení se doufám časem pokusím, třetí zárodek větší studie, možná knihy.

STANISLAVA KUČEROVÁ

Dřív se říkalo, že je zelenina čerstvá. Dnes se říká, že je fresh!

Televizní reklama

K podmínkám šíření informací mezi vzdělanci různých států patří mezinárodní jazyk. Kdysi to byla řečtina, pak latina, posléze francouzština. Dnes jsme svědky invaze angličtiny do všech oblastí vědy, techniky, obchodu i volného času. Rodilí mluvčí angličtiny jsou ve výhodě ve všech mezinárodních organizacích. Neanglofonní odborníci se stávají pouze prostředníky angloamerického výzkumu. Vlastní práci, vlastní zkušenosti a způsob myšlení nemohou plně zhodnotit. Co není anglicky, to se nečte. Přitom nadřazený anglický jazyk je mateřštinou ne více než 6-7 % obyvatel světa. Již J. A. Komenský věděl, že univerzální dorozumívací jazyk by měl být umělý, aby nikdo nebyl zvýhodněn a nikdo umlčen. Dnešní esperanto má své stoupence a zastánce, ale angličtinu nenahradí. A invaze angličtiny nepostihla jen oblast vědy a techniky.

IVAN DAVID

Se jménem Jiřího Jírovce jsem se poprvé setkal jako s autorem originálních a kritických článků na Britských listech. To bylo v době, kdy se Blisty neomezovaly na jediný správný názor. Pak už zůstaly pro kritickou mysl nepoužitelné.

ELENA SOROKINA

Mariánské Lázně se zcela po zásluze proslavily jako lázeňské město oblíbené spisovateli z celého světa. Literáti, prozaici, dramatici i básníci se sem vypravovali za inspirací, dlouhými procházkami v přírodě a samozřejmě také proto, aby pečovali o své zdraví pomocí léčivých pramenů. Je známo, že Ivan Gončarov nemohl po celých deset let dokončit román Oblomov, ale právě v Mariánských Lázních se mu to podařilo. Tento fenomén se nazývá mariánskolázeňský zázrak.

JIŘÍ JÍROVEC

Radim Valenčík se na Nové republice zmínil o diplomové práci Jakuba Merce Motivace české alternativní a dezinformační mediální scény k revizionistické aktivitě.

KAREL SÝS

„Výstava Jitka Hanzlová, Tišiny (Silences), je první zásadní přehlídkou díla této umělkyně v její rodné zemi, jež pokrývá více než tři desetiletí její bohaté tvorby. Tvorba Jitky Hanzlové je nositelem ticha. Ticho jakoby vyzařovalo ze všech obrazů. Její tvorba přináší klid – ne nehybnost fotografického média…“, dočteme se v letáčku o výstavě, kterou uspořádala ve Veletržním paláci Národní galerie.

ZDENĚK HRABICA

Veřejně se přiznávám, že mne delší dobu velmi nudí politika, české politické vánice, jejich hrubost, netolerantnost a zjevná sprostota. Splývají mi minulé i současné zkušenosti.

MILAN BLAHYNKA

Až po pohřbu v úzkém rodinném kruhu oznámila pozůstalá rodina, že Mgr. Bohumír Kolář skonal 2. ledna v Olomouci, kde tento prostějovský rodák, pedagog vzděláním i mnohaletým působením, publicista velkého rozhledu a ostrého pera zakotvil před více než půl stoletím (1963). Odešel stejně decentně a plaše, jak tento nadmíru agilní a odvážný vlastenec žil.

PAVEL KALVACH

Píši o poučení, kterého se mně dostalo na poště.

JIŘÍ KNOPP

Už zapomněl sem jak se líbá z lásky,

jak se najednou zatmí před očima,