IVO FENCL

I když nebohý Isaac Asimov (1920–1992) věděl od roku 1989 o hrozbě svého úmrtí na AIDS, která se nad ním ocitla zavěšena, v životopise to taktně zamlčel a jeho paní vyslovila většinu pravdy teprve deset let po jeho smrti.

„Jsme sice malý, ale skvělý národ…“ říká svým dílem, které v tento čas vydává populární pražské nakladatelství Petrklíč, novinářka a spisovatelka Taťana Březinová. Tato autorka širokého tvůrčího spektra od povídek a novel k románům s náměty mezilidských vztahů ze současnosti až po bohatou škálu literatury faktu dnes přichází s historickou sondou o Jednotě bratrské.

MILAN BLAHYNKA

Moc se mi líbí snad vůbec nejkratší báseň ve sbírce NEPOKOJNÁ STRIEBORNÁ MOLEKULA, Priestor medzi mužmi (Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava 2019, 68 s., fotografie Antonína Bosáka, neméně působivá obálka Milana Senka), verše pod třemi hvězdičkami, tj. bez názvu: („vravíš / hľadajme toho koho milujeme) / veď nič iné sa hľadať nedá / možno okuliare.“ Nad jinou o pouhých čtyřech řádcích (Úschovňa veršov) vyniká nejen méně slovy, ale hlavně humorem, který její náběh ku kýči o lásce elegantně zachraňuje věcnou pointou „možno okuláre“. Autorka sbírky Lydie Romanská, jak dokládá její minisnímek na zadní měkké desce, brýle nenosí, má je jen na čtení a není to slovenská jmenovkyně české autorky, tak jako M. (sice Miloslav, ale na Slovensku známý jako Milan) Blahynka (slovenský kritik a esejista), jsem nebyl já, byť ho pár dobráků v době dělení ČSR zlovolně ztotožnilo se mnou. Romanská je děvucha ze Svinova, která má Slovensko ráda jako mnozí z nás, ale navíc nejen pořídila a přeložila „Výběr básní z knih pěti současných slovenských básníků“ Být knihou a v rukou se ti otevřít (2019), ale ještě si opovážlivě dovolila napsat celou svou zatím poslední sbírku slovensky.

PAVOL JANÍK

K bežnej spoločenskej praxi patrí rutinné zneužívanie mena, ktorého cena je nevyčísliteľná. Pravdaže – nielen jedného konkrétneho mena, ale všetkých cenných mien. Napríklad – proklamované aktivity Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) so sídlom v Bratislave sú orientované najmä na oblasť politiky (ekonomickej, sociálnej, vnútornej, zahraničnej, agrárnej, environmentálnej, bezpečnostnej i regionálnej), vzdelávania a školstva, záležitostí Európskej únie, občianskej spoločnosti, boja proti korupcii a podpory kultúry a umenia. V skutočnosti KI patrí do arzenálu agentúr vplyvu Spojených štátov amerických, o čom svedčia aj jej oficiálne finančné zdroje. Peniaze však – od spoplatnenia verejných záchodov v starovekom Ríme – nesmrdia, a tak sa medzi prispievateľmi paradoxne nachádza aj PENTA, ktorú v kruhoch vedenia KI pokladajú za ekonomický nástroj ruských tajných služieb.

ZDENĚK HRABICA

Zpívali jsme z plných plic, když nám nad hlavami vlály prapory, zpívali jsme, že jsme Slované, a černé čižmy nosit budeme! I kdybychom neměli na chleba ani na sůl. Pěli jsme, když nad námi pořád ještě visel Damoklův meč nesnášenlivosti, nenávisti a zášti jednoho kmene a také národa proti druhému.

JAROSLAV KOJZAR

Letadlo se pomalu snášelo. Cítil změnu rychlosti. Jako by ho tlačila neznámá síla do prsou. Byl připoutaný k sedadlu a ani nevnímal, jak stoj klesá z několikatisícové výšky dolů. Mělo to trvat několik minut, ale jemu se zdálo, jako by to všechno trvalo věčně.

JIŘÍ JÍROVEC

Nadělil jsem si pod stromeček rozhovor s politologem Rupnikem. Redaktor jménem Čestmír Strakatý skoro nábožně naslouchal slovům složeným do blábolivých, těžko srozumitelných vět.

JAN POLÁČEK

Předseda KSČM Vojta Filip na Twiteru uvedl: „Já nechci, aby ČT sloužila politikům, má sloužit občanům ČR, je to veřejnoprávní televize. Není redaktorů či vyvolených spolupracovníků, kteří si myslí, že jen oni mají svobodu slova, proto ji občané neplatí.“ K tomu je možno dodat, že ji mají již od dramatického televizního převratu na přelomu let 2000/2001 pevně v rukách vzbouřenci z iniciativy „ČT – věc veřejná“, tedy havloidi & spol., ovšemže za podpory různých rychlíků, halíků, rumlů, krausů, dekojů, prostitutů, etc… ČT tedy zůstává zdrojem propagandy, nikoliv pravdivých informací či skutečností, jsouc pevnou součástí režimních mainstreamových médií…

IVAN FONTANA

Nemáš-li vlastní webové stránky

jsi nobody, jsi nula. Nie si, len nie si.

Projedeš život na celé čáře

jako provazochodec chartista.

Nejsi tu, jsi klávesou delete.

MARIE VESELÁ

Vlčí mák

Noc plná vichru

a v ní

v jednom plameni

zlomený květ máku,