Václav Soldát (sdružení Artes) hovoří s básníkem, publicistou a VŠ pedagogem Petrem Žantovským

MILAN BLAHYNKA

Po důkladně a přesvědčivě komentované reedici Sklepní práce (2018) došlo nyní na obzvlášť aktuální knížku Bezejmenná (opět Akropolis, Praha 2019, 172 s., ediční příprava zase Milan Machovec), která potvrzuje, že Egon Bondy byl především básník, jak je to správně na prvním místě v jeho charakteristice ve Wikipedii i v Janouškově Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 na rozdíl od jiných příruček, pro něž je Bondy především filozof.

MILAN BLAHYNKA

V recenzi Čtyřikrát Václav Hons (LUK 29/2019) jsem zalitoval, že básník Václav Hons uvěřil fámě o „národním bardu“ Petru Bezručovi, Vladimíru Vaškovi, prý se zachoval podle; neboť ani na smrtelné posteli nepřiznal podíl Boleslava Petra na řadě vynikajících básní Slezských písní.

FRANTIŠEK UHER

Smrt přichází nenadále, tak se přihodí, že vyjde kniha-pohrobek. Neboť interval mezi dokončením rukopisu a vydáním je během na dlouhou trať. Často spíš stáním uprostřed trati. Několik dnů před smrtelnou dopravní nehodou Miroslav Polreich s úlevou konstatoval, že dokončil rukopis knihy ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA – Vyšší forma diplomacie (vyd. Česká citadela, 232 str., 2019). Konstatoval to s připomínkou, že psal s otevřeným hledím, padni komu padni.

LUDVÍK DIVIŠ

Jméno Chrýsippos ze Soloi (280 – 207 př. n. l.) toho většině čtenářů asi moc neřekne. Obávám se dokonce, že i ti, kteří si správně tipli na nějakého řeckého filozofa, budou mít problém jej přesně zařadit. Přesto bychom na milého Chrýsippa zapomínat neměli, zanechal nám totiž jednu z nejvýstižnějších metafor o lidské svobodě. Dokonce metaforu, jež skrývá mnohem víc, nežli měl sám její autor na mysli.

ZDENĚK HRABICA

Na samém prahu šedesátého roku XX. století, kdy byla v jednotném státě dvou bratrských národů – Čechů a Slováků – přijata socialistická ústava a kdy nikdo nemohl ani na vteřinu pochybovat o trvalém a věčném přátelství se Sovětským svazem, jsem si vyslechl dlouhý projev političky.

IVAN ČERNÝ

V těchto dnech se dožil významný československý a český fotograf-reportér Jovan Dezort pětaosmdesátých narozenin. V dobré formě jsme ho zastihli v Muzeu hlavního města Prahy, na vernisáži výstavy jeho souborů pražských snímků v rozpětí 50. až 70. let minulého století.

IVANA BLAHUTOVÁ

Vzpomínka

Celou noc marně hledám,

v paměti hledám jeho jméno.

Ve věku 85 let zemřel člen Unie českých spisovatelů a dlouholetý přispěvatel Obrysu-Kmene a LUKu Václav Jumr

STANISLAV ZEMAN

Jak těžké loutce

Mistře

Stát se člověkem