JIŘÍ JÍROVEC

Následující text je pohledem chemika, jehož pracovní život se, půl na půl rozdělil na obě strany Atlantiku. Nejde o historickou studii ani právní analýzu, ale jen o osobní zkušenost člověka, který mnohé viděl a pamatuje.

V českých mediích se objevily dvě krátké zprávy:

Předseda poslaneckého klubu Top 09 prohlásil, že nechali vysvětit kanceláře po komunistech, aby i v duchovní rovině udělali tlustou čáru za působením komunistů v Poslanecké sněmovně“. Tento hlupák s předsudečnou nenávistí napadá stranu, kterou MV uznalo za demokratickou.

MILAN BLAHYNKA

Výstižnější název pro recenzi dvou sbírek KOBEREČKOVÝ DEN (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2021, grafické řešení obálky autor, 54 s.), a ROK KOROTOČ (nákladem vlastním, Třebíč 2021, 21s.), z nichž první vyšla v únoru minulého roku, druhou autor, Miroslav Koupil, rozesílal jako své PF 2022, nelze snad ani vymyslet.

FRANTIŠEK MAREŠ

Spisovatel Josef Habas Urban ve svém posledním thrilleru STÍNY VALBONE (vydalo nakladatelství Olympia s.r.o. jako svou 4129. publikaci) pojmenoval příznačně, možná bezděčně, názvem knihy i uplynulých dvacet let od skutečné události, která se stala v roce 2001.

KAREL SÝS

Kutná Hora v umění výtvarném

Historické město Kutná Hora se má věru čím pochlubit. Nicméně počet umělců, kteří k její poctě namalovali obraz, je udivující. Na to samozřejmě jeden kalendářní rok nestačí.

EVA FRANTINOVÁ

„Život by rychle míjel nás / jak studený a cizí hlas“ – dva verše z básně Děti, kterou napsal Jan Alda. Rozhodly o mně začátkem září 1966, když jsem je „rozbalila“ jako jeden z dárků k desátým narozeninám. Tenkrát se ještě dávaly k narozeninám i básně.

PAVOL JANÍK

Známy pojem Štátna bezpečnosť vznikol 1. 1. 1938, keď spravodajské oddelenie Policajného riaditeľstva v Prahe dostalo názov Prezídium, oddelenie pre štátnu bezpečnosť (a skratku ŠtB). Inštitúcia však pôsobila len rok. Podľa všetkých príslušných zákonov po II. svetovej vojne bola ŠtB zložkou Zboru národnej bezpečnosti (ZNB), čo bol jednotný, vojensky organizovaný celok v kompetencii ministerstva vnútra (v rokoch 1950–1953 ministerstva bezpečnosti). Jeho najvyšším veliteľom bol rezortný minister. Najutajovanejšou zložkou ŠtB bola – prirodzene – rozviedka (1. správa ZNB). Armáda mala vlastnú rozviedku, ktorá sa nazývala Spravodajská správa Generálneho štábu a mala krycie označenie 248. prevádzkový prápor.

FRANTIŠEK DOSTÁL

I když ulice v závěru loňského roku příliš nepřekypovaly usmívajícími se lidmi, mé osobní loučení s rokem minulým bylo moc milé a nečekané. Dokonce i navzdory jakési pandemii.

MIROSLAV KANTEK

Už jsem to jednou psal, že Karel Čapek se poněkud mýlil, když ve filmu Člověk proti zkáze v projevu před vysokoškolskými studenty tvrdí, že demokracie je nejlepší způsob vládnutí, protože umožňuje v příštích volbách vyměnit politika, který se neosvědčil. Čapkův jemný omyl spočívá v tom, že takový politik může do té doby způsobit nedozírné škody s fatálními důsledky, viz Chamberlaine, který se podělal před Hitlerem…

MICHAL ČERNÍK

Chvíle

Na jaře se k slunci napřimuje tráva

a v trávě zajíc hopsá nestatečně

STANISLAV ZEMAN

Podzimní manévry

Písmena v zákrytu slov

Slova v zákrytu vět

KAREL SÝS

K Ludvíku Hessovi těžko najdeš rým

Ludvík je beztak nejraději volný