EMIL HRUŠKA

Hlavním historickým symbolem české státnosti jsou nepochybně korunovační klenoty. Nacisté o ně po okupaci nějakou dobu jakoby neprojevovali zájem – s výjimkou K. H. Franka, který si lépe než Konstantin von Neurath uvědomoval jejich potenciální aktuální politický význam. Poprvé za protektorátu byla korunovační komora v chrámu sv. Víta otevřena 27. června 1939 za účelem vrácení korunovačních klenotů (klenoty odtud byly odvezeny do „bezpečí“ v září 1938 a bezprostředně před vrácením se nacházely v tajném prezidentském trezoru na Hradě). Nacisté u toho kupodivu nebyli.

IVO FENCL

Berlíňanka Jacqueline Gies (*1967) studovala dějiny umění. Od mládí zároveň žasla nad životem i (snad jen pomyslnými?) zločiny vlastního dědečka Roberta Giese (1902-1974), esesmana a… tajemníka K. H. Franka.

JOSEF ONDROUCH

Média se historii pokoušejí otvírat a přiblížit dnešku. Byly za tím účelem také vytvořeny různé ústavy s četnými politology, nejrůznějšími znalci, politickými geografy a bůhvíjakými ještě „odborníky“. Přidávají se politikové, právníci a historici amatéři i ti z profese, mnozí publicisté a spisovatelé, nebo jen ti, kteří se za spisující historiky sami považují. A je jim shora přáno i dáno: jsou, ač povětšině nečteni, vydáváni, navzájem se pochvalují a vyznamenávají. Leč navzdory tomu prvnímu, miláčkem čtenářů se stal náš současný nejúspěšnější spisovatel Vlastimil Vondruška. Původem historik, skutečný profesionál, přiblížil a obhájil náš slavný český středověk. A nejen to; v bestselleru Kronika zániku Evropy Vondruška prokázal, že rozumí i dvěma žijícím generacím a má co říci k dnešku i k naší budoucnosti. Obdiv zaslouží i to, že neztratil optimismus.

JOSEF ONDROUCH

Němec Christian Brandes je dryjáčnický bloger, vyčnívající za každou cenu autor na úrovni něčeho tak mezi starostou Řeporyjí Novotným a Přemluv Bábu Issové/Mádla s německou specifikou výzvy k eliminaci nepřizpůsobivých; tentokrát nás starších občanů a za přispění přírody. Nebylo by to zas tak něco neobvykle pozoruhodného, kdyby: v Německu právě v době výbuchu koronaviru neproběhla celostátní razie policie na Občany Říše (Reichsbürger), už léta se aktivizující ozbrojené bojůvky neonacistů na jedné straně a německé občanskoprávní televize ARD s ZDF nepropagovaly opakovaně výlevy dost známého Brandese útočící proti starším lidem na straně druhé. Sotva se ještě za jeho video dětského sboru „Moje babička je staré ekologické prase“ šéf televize stačil omluvit, veřejnoprávní ZDF a ARD v době koronaviru přišly s ještě větším kalibrem útoku na seniory; opět dílem jejich oblíbence Christiana Brandese.

MILAN BLAHYNKA

Své příběhy o lidech často současně zlých i dobrých, v nichž se zpravidla těžko vyznat, rád a úspěšně pepří prozaik Petr Ritter anekdotami, bonmoty, aforismy. Jsa zkušený autor, dobře ví, že nejhorší je příběh – stejně jako v kuchyni minutku – přepepřit. Protože také ví, že do konce života nemůže napsat tolik příběhů, na kolik se mu po letech v advokátní kanceláři, v soudních síních a v životě nastřádalo koření, rozhodl se sestavit knížku, jaká se nečte jako příběh, ale po chvilkách, když je nám zapotřebí ujištění, že svět je ještě horší, než se zdá a je, a že nejsme v tom, v něm, sami.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Tvrzení o sněhu na všech stranách je pouhou nadsázkou a vyjevení tajného přání. Nedostatek sněhu letos určitě nevyhovoval tisícům milovníků lyžařské stopy. Bez umělého zasněžování by vlekaři přišli o peníze. Naštěstí se plánují další sjezdovky. K odlesnění napomohl i kůrovec. Umělý sníh zase nepomůže zemi.

JIŘÍ JÍROVEC

Česká politická scéna připomíná Cimrmanovu Ztrátu třídní knihy. Vláda se snaží dělat, co za daných okolností může. Její odpůrci, postiženi sebeklamem, že mají víc rozumu než kdokoli jiný, se houfují v lavicích.

MILAN KOHOUT

Láďo, 

teď, uprostřed pandemie, která způsobí asi největší úmrtnost u nás v „nejdokonalejším a nejdůslednějším a absolutně privatizovaném kapitalismu“ na světě si opět intenzivně uvědomuji, že jsme neměli zničit bývalý socialistický systém v Československu. Neb to byl systém postavený na lokalizaci výroby a kolektivním vlastnictví výrobních prostředků a území a také na socializovaném zdravotním systému!!!

OpoOtázky

Opoziční? Spíše opovážlivé

Papírový Mojšl 

ZDENĚK HRABICA

Členstvím v KSČ a KSS v někdejším Československu prošly miliony. Statisíce tím získaly, statisíce za to pykaly. Jedni nosili hrdě hlavy na krku a milované straně věřili, jiní se ve víru času změnili ve filištíny. V potměšilé a mazané chytráky. I těch u nás bylo a pořád je jako kdysi ve frontě na maso. Vzali a posud berou do rukou štíty a vedou líté boje s bolševiky.

LIBUŠE VONDRÁŠKOVÁ 

Památce Marie S.

Jak drahokam mám v srdci rám

v něm čas

skryl tvář

oči pomněnek z Vysočiny

PETR MUSÍLEK

Podivný svět

Bylo chvíli po poledni.

Tulák v kupce sena spal.

Z říční tůně kapr křičel.

Hlemýžď někam pospíchal.