MARIE NEUDORFLOVÁ

Je obecně známé, že bitva na Bílé hoře byla násilným koncem náboženské reformace v českém království a začátkem třicetileté války v Evropě. Širší rámec těchto událostí se týkal konfliktů mezi katolickými Habsburky s absolutistickými, centralistickými a expansivními ambicemi a odporem řady vzniklých protestantských zemí v západní Evropě vůči habsburským snahám. V českých zemích přijalo protestantství kolem 90 % obyvatel. Ve své podstatě se české protestantské stavy na Bílé hoře snažily uhájit svá legitimní práva a privilegia, výdobytky reformace týkající se určitých náboženských i jiných svobod, a státoprávní postavení zemí Koruny české, které se katoličtí Habsburkové zavázaly zachovávat, když byli v důsledku tureckého nebezpečí neprozřetelně zvoleni na český trůn r. 1526. Ve skutečnosti se téměř od počátku snažili podkopávat a omezovat nejen protestantství, ale i práva stavů a českého státu v zájmu absolutní moci své i katolické církve. Brzy se opírali o jezuity, jejichž řád vznikl r. 1540 za účelem potlačení reformačního hnutí v Evropě.

FRANTIŠEK UHER

Autorství dvou (i více) tvůrců nebylo a není žádnou zvláštností, nejednou mělo a má konkrétní opodstatnění. Pochopitelné je třeba u odborných nebo fotografických publikací, logická byla spolupráce cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, Šiktancova a Šotolova na publikaci o helsinském festivalu mládeže, Žáčkova a Sýsova na titulu 1+1 aneb Nesoustavný rozhovor o poezii, platí to u divadelních her a filmových scénářů, u Švandrlíka a Wintera (Neprakty), stejně jako u nedávné publikace Jareše a Mandyse o dějinách české detektivky. Čerpám namátkou z rozličných letitých i čerstvějších tuzemských studní; snadno bychom našli další kladné, rozporuplné i záporné příklady.

MILAN BLAHYNKA

Knížku Praha-Paříž do vlastních rukou (Argo, 2019, 295 s.) jsem si ze zvědavosti půjčil v knihovně vzpomínaje, jak mě Jiří Kuběna v březnu 2008 pozval na vernisáž autorčiných pozoruhodných, fauvisticky barevných kreseb a překvapivě přesných portrétních soch mladičkého Karla Žáka, kterou zahajoval v Prostějově, kde se malířka narodila. Netušil jsem tehdy, že se z fascinující kreslířky vyklube i úspěšná prozaička a esejistka (od roku 2010 vydala v češtině a francouzštině už 8 knih). Už r. 2013 vyšlo první vydání knížky v NLN pod názvem Prioritaire/Priority Praha-Paříž (172 s.), sbírka dopisů, které si Lenka Horňáková v letech 1993-2011 vyměňovala s rodilou Francouzkou zpola francouzského příjmení Anne Delaflotte Mehdevi (zřejmě předkové imigranti), která 16 let žila v Praze se svým mužem Američanem a provozovala s ním v Mánesově ulici na Vinohradech mezinárodní knihkupectví U knihomola, zatímco Horňáková se provdala do Francie a tam zakotvila. Se svým francouzským manželem zrekonstruovala v Provenci, kde dosud žijí, zříceninu zámku, v něm na několik let zřídili hotel a hostili výtvarníky a divadelníky, ale byli nuceni zámek prodat a usadili se poblíž Avignonu i Lenky.

JIŘÍ JÍROVEC

Pravda je to, čemu lidé věří.

Úvodní motto lze vysvětlit následovně: Čím víc lidí něčemu věří, tím spíše se i čirý nesmysl změní v uznávanou pravdu.

IVO FENCL

Tu schopnost s léty ztrácíme. Ano, je to nepříjemné, ale přicházíme o ni. Obyčejně ne úplně, ale výrazně. A… ani si to uvědomujeme.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Lidí na zeměkouli přibývá a dávají o sobě všelijak vědět. Často však mívám pocit, že zároveň nepřibývá lidské moudrosti. Čtení knih, je zcela jedno zda historických či detektivek, nakonec i básní, poněkud oslabilo. Byl to i jakýsi zlověstný virus, který uzavřel knihkupectví zrovna v čase předvánočním, kdy se zde zakoupené knihy stávaly i dárkem pod stromeček. Existuje zajisté prodej knih díky elektronickým vymoženostem, ale prožité chvíle mezi knihami, do nichž vášnivý čtenář může nahlédnout, nelze zcela nahradit. Zvláště když si milovník knih v nich listuje a před ním na stolku chladne káva…

Karel Sýs

26. prosince 2020, v 76 letech, zemřel František Skorunka, prozaik a literární vědec.

JAKUB STEIN

Když jim a nejen jim, rasismu u nás přece není, zavřeli letos už podruhé jejich Louvre, pánové Kohn a Roubíček si dali scuka na hlaváku, kde se sice s gáblem taky nedalo počítat, ale dvojice mohla pobýt, jako že čeká na vlak.

red

Artefaktum-cz a Centrum pro postižené Libereckého kraje ve spolupráci s libereckou ZOO vyhlásili pro handicapované umělce letos v lednu XV. jubilejní  ročník celostátní soutěže

o cenu Modrého slona 2020.

MIROSLAV KANTEK

Zavražděnou láskou nazí

aneb Kruté podobenství o dnešku


Svůj pár bílých vyspělých šestek

pod triko sis sbalila

a mé ponížené ego vedle tebe v autě

se teď uraženě vrtí

protože tvá snaha vyrvat výletem do Francie

JAN ALCHYMISTA

Neuměl lhát

Neuměl křivě přísahat

Neuměl krást