JIŘÍ TUŠL

Bylo mi lásky zapotřebí, jako květině rosy…“

IVO FENCL

To sám básník Raymond Carver (1938–1988) podstoupí ono utkání. Kde? Ve filmu BIRDMAN, který patrně čeká vícero ocenění. A co je „americká pláštěnka“?

KAREL SÝS

Copak oni slavní taky souloží? Na impertinentní otázku kladně odpovídá Radim Uzel, takto MUDR. a CSc., knihou SEXUÁLNÍ ŽIVOT SLAVNÝCH (nakladatelství Epocha, Praha 2016, 144 stran).

ZDENĚK HRABICA

V brněnském nakladatelství JOTA připravili na knižní pulty zcela netuctovou knihu z pera Lucie DrbohlavovéHedvábnou stezkou – Mozaikou barev, vůní a osudů.Na pozvání autorky mám od první do poslední stránky navštívit jako posedlý, umanutý čtenář na kouzelném koberci Střední Asii. V několika případech jde o bývalé republiky SSSR – Ázerbájdžán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kyrgyzstán, Kazachstán, Tádžikistán, a také o další země – Afghánistán a Pákistán.

ZDENĚK HRABICA

Proč spisovatel a kdysi nakladatelský redaktor Pavel Kosatík a proč ne básník Karel Sýs? Proč teolog a spisovatel Tomáš Halík a proč ne spisovatel, filmový scenárista a dramaturg éry nejslavnější Zdeněk Mahler? Proč – dřívější i nyní opět novinář a komentátor Práva Alexandr Mitrofanov čpí síru proti soudobému Rusku a proti jeho prezidentovi Vladimíru Putinovi? Proč se nechová alespoň trochu jako novinář a také zahraniční komentátor Jan Petránek? Nebo třeba jako vojenský analytik Martin Koller? Proč stále a jenom redaktor bývalého Světa v obrazech Stanislav Motl (bez závisti nad neobvyklou pracovitostí) a proč ne nikdo z téměř dvaceti slušných publicistů, ze stejné redakce jednoho z někdejších oblíbených týdeníků, kteří ve většině museli novinářské sako pověsit na hřebík, když se jim dveře médií zavřely snad navždy na železné petlice. A kdy na ně dopadla Havlova, Rumlova, Křižanova a jiných ruka, aby zmizeli do ztracena.

PAVOL JANÍK

V slovenčine sa pod vplyvom angličtiny udomácnilo donedávna neslýchané množné číslo politiky, ktoré hojne používajú už nielen naši nedovzdelaní politici a novinári, ale aj premiér, ktorý inak ovláda kľúčový jazyk medzinárodnej komunikácie na rokovacej úrovni. V angličtine však slovo politics znamená to isté čo výraz policy, teda politika v jednotnom čísle. Politic totiž nie je podstatné meno a neznamená ani politik (akoby sa na mohlo zdať), ale spolu s adjektívom political znamená politický s viacerými významovými odtienkami (taktický, diplomatický, prezieravý), kým politik je politician.

JOSEF BÍLEK

K Husovu výročí se loni opravdu hlásilo mnoho lidí, od výtvarníků až po podnikatele. Výrazná byla i účast teologů, dokonce těch katolických, takže např. Tomáš Halík, nositel tzv. Tempeltonovy ceny, se v tisku nechal slyšet, jak Husa vždy miloval. Ovšem věci se mají jinak, podíváme-li se na ně pod lupou.

IVAN FONTANA

Delší dobu jsem se domníval, že mužské a ženské psaní jsou téměř stejné, že nemají k sobě daleko. Teprve po letech vidím, jaké rozdíly existují. Texty se bytostně liší od větné skladby až po hory sémantických a pragmatických nesmyslů. Pozor, to se týká obou stran.

Kočka Malvína

Na zasedání Zastupitelstva Hlavního města Prahy jsme mohli vidět parádní cirkus o jedné kobyle v podání naděje naší vlasti: velemoudrých zástupců pravdolásky (nebo Pražské kavárny?). Hošánek i děvenka se zalykali vzteky, že prošla smlouva o partnerství Prahy a Pekingu (ponechme stranou, že sporná klauzule vtělená do oné smlouvy už z podstaty věci do oné smlouvy nepatří a bylo by lépe volit jinou formulaci) a slibovali těm, kdo pro onu smlouvu zvedli ruku, že jim vystaví účet v příštích magistrátních volbách. Darujme si od cesty všelijaké politické hádky, sváry, kličky a obezličky, zastavme se spíše nad něčím daleko horším, co by mělo zarazit více než užívání silných slov o hanbě a zradě a plamenné projevy.

EMAN BDĚLÝ

Se začátkem houbařské sezóny se v českých novinách objevují četné články o hojném výskytu kozáků! Této průhledné proruské propagandy se neštítí ani dosud věrně pravicové Metro!

LADISLAV KOLIÁŠ

Vzpomínka na K. H. B.

Teď by Havlíček Borovský Karel,

též žahadly štípal kmotrům zadel!