ADAM M. PEKAŘ

Jsou známy nezměrné úspěchy, dosažené v uplynulých 32 letech celou společností Čech a Moravy ve smyslu dosažení vrcholné kvality státní správy a nejvyšší dosažitelné míry či intenzity demokracie (díky soustavnému demokratickému soutěžení stovek volebních subjektů s desítkami tisíc čekatelů na místa volených, a na ně pak dále navázaných statisíců dalších úředníků všech úrovní státní i místní správy). Proto je možno tento příspěvek věnovat tomu, jak se tyto nejpodstatnější úspěchy politické promítly do dalších stránek a oblastí života obyvatelstva – zejména do ekonomických. Samozřejmě jde o velmi široké téma, a tudíž musíme přistoupit k jeho zúžení a zaměřit se jen na jednu z nejdůležitějších oblastí: dostupnost bydlení a co nejnižší náklady jeho provozu.

IVO FENCL

Už otec slavného snílka a tvůrce fantastiky Jorge Luise Borgese (1899–1986) byl natolik skromný chlap, že by nejradši „zůstal neviditelný“. Tak aspoň vzpomíná syn, který se mu ale nezájmem o světskou slávu podobal. Ne, autobiografii věru nechtěl psát, asi jako ji dnes neplánuje ani Ondřej Neff; ale přesvědčen nakonec byl. Normanem Thomasem di Giovannim. Jemu ji tedy roku 1970, už dávno slepý, diktoval. Zveřejněna byla 19. 9. 1970 The New Yorkerem, aniž autor souhlasil s překladem do rodné španělštiny. A přece roku 1974 vychází (pirátský) překlad jako zvláštní příloha deníku La Opinión v Buenos Aires.

S Jiřím Jírovcem hovoří Monika Hoření

MILAN BLAHYNKA

Už tři různí známí a přátelé mi poslali – prý k zamyšlení – text nadepsaný Šokující omluva Milana Kundery. Je to elaborát skutečně šokující, ale jinak, než její písař zamýšlel. Podle něho Milan Kundera lituje, že se „jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých hospodářských a politických systémů ve východní Evropě“, že „jako součást československého disentu slepě pomáhal zavést principy takzvaných individualistických lidských práv“ a že „pomohl zničit socialistické systémy“. Za to se nyní údajně omlouvá: „Zvláště se chci omluvit mé šestileté vnučce, která bude v budoucnu platit krutou cenu za mé bývalé chybné kroky.“

MARIE VESELÁ

Začátkem února v roce 2017 jsme se v Brně rozloučili s ing. Bohumírem Pospíšilem – básníkem. Mám v ruce útlou sbírku Plaňavy. Vydal ji v roce 1995. Vždy byl velmi pilným básníkem, zamilovaným do svého kraje okolo Hulína a do řeky Rusavy. Takový zvláštní název si vymyslel, proč asi?

JIŘÍ ŽÁČEK

1

Pamatujte, děcka –

k snídani jen decka!